E-mail : info@mpairami.gr    Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974066228

Νέο Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα

Νέο Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα

Διαβάστε για την Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος , τα νέα όρια ηλικίας, τον χρόνο έναρξης καταβολής των συντάξεων, την διαδοχική ασφάλιση, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το δημόσιο , τους τρίτεκνους, τους γονείς ανηλίκων, για την εξαγορά στρατιωτικής θητείας, τον πλασματικό χρόνο σπουδών και πολλά άλλα σημαντικά σημεία που επεξηγούμε παρακάτω.

Την Παρασκευή 22 Απριλίου κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, με διατάξεις φωτιά για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αφαιρεί και τα ελάχιστα εναπομείναντα δικαιώματα των ασφαλισμένων κυριολεκτικά σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, τι αλλάζει στον υπολογισμό του ποσού σύνταξης, ποιοι θίγονται, ποιοι προστατεύουν τα θεμελιωμένα δικαιώματά τους, Σε ποιες κινήσεις πρέπει να προβούν οι ασφαλισμένοι, Πώς αλλάζει το κόστος των πλασματικών ετών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, Πώς θα διαμορφώνεται η βασική σύνταξη και πώς το ανταποδοτικό της κομμάτι,  Πώς θα διαμορφώνονται πλέον τα ποσοστά αναπλήρωσης και ποια έτη του ασφαλιστικού βίου θα συμμετέχουν στο τελικό ποσό της, Ποιους συμφέρει η άμεση αποχώρηση, Ποιοι θα δικαιούνται πλέον ΕΚΑΣ, ποιοι το χάνουν και από πότε… Και άλλα πολλά!!

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, τα κυριότερα σημεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι:

1/ Η εθνική σύνταξη θα αναλογεί σε 384€, όμως με 20 πλέον έτη ασφάλισης.Όποιος ασφαλισμένος έχει 20 έτη ασφάλισης αλλά βγαίνει με μειωμένη σύνταξη, θα έχει και μειωμένο ποσό εθνικής σύνταξης.

Η μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, θα ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Όποιος έχει λιγότερα των 20 και έως 15 έτη, θα δικαιούται εθνική σύνταξη, όμως με penalty 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 15 έτη ασφάλισης θα δικαιωθεί της εθνικής σύνταξης, το ποσό της οποίας όμως θα αντιστοιχεί σε 345,60€.

Παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα ποσών εθνικής σύνταξης για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες μας, του πόσο ΜΗ εγγυημένο είναι το ποσό των 384€ , του οποίου την καταβολή υποτίθεται ότι το κράτος θα εγγυάται:

1.Εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης στα 67: 384€
2.Εθνική σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης στα 67: 345,60€
3.Εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης στα 62 (μειωμένη): 241,92€

2/ Η εθνική σύνταξη θα υποστεί μειώσεις ακόμα και στις συντάξεις αναπηρίας, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του συνταξιούχου, κάτι εντελώς απαράδεκτο. Ουσιαστικά μόνο όσοι είναι ανάπηροι με ποσοστό από 80% και άνω θα λαμβάνουν το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Για ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 50% έως 66,99%, η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 50%.

β) Για ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 67% έως 79,99% η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 75%.

γ) Για ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται σε ποσοστό 100%.

3/ Αναφορικά με το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, κρίσιμα είναι τα ασφαλιστικά έτη από το 2002 και έως την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς θα αυξάνεται κατά ένα έτος.

Αυτό σημαίνει ότι, πλέον, οι συντάξεις θα υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο ΟΛΩΝ των αποδοχών από το 2002 μέχρι σήμερα, ενώ κάθε χρονιά θα προστίθεται και ένα ακόμα ασφαλιστικό έτος στην περίοδο υπολογισμού.

 

4/ Με βάση τα ανωτέρω ποσοστά, όσοι εξέρχονται της εργασίας τους με μικρές συντάξιμες αποδοχές με έως 25 έτη ασφάλισης, δε θα δουν μειώσεις στις συντάξεις τους, κάποιοι θα δουν έως και μικρές αυξήσεις) στις συντάξεις τους.
Αντιθέτως, ασφαλισμένοι με άνω των 30 έτη ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.000€, θα λαμβάνουν μικρότερο αναλογικά ανταποδοτικό κομμάτι και κατ’ επέκτασιν μικρότερο του προηγούμενου καθεστώτος ποσό σύνταξης.

5/ Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τον τρόπο υπολογισμού, όπως αυτός ίσχυε κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.

6/ Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

7/ Μειώσεις, από 1/1/2016, θα επιβληθούν αναδρομικά στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και στα εφάπαξ.

8/ Συντάξεις χηρείας-Με το νέο καθεστώς μόνο με τη συμπλήρωση του 55ου έτους του επιζώντος συζύγου

9/ Νέο ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης τίθεται το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 2.304€, ενώ το άθροισμα όλων των καταβαλλομένων συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 3.072€.

Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών.

10/ Απασχόληση συνταξιούχων-Σαρωτικές αλλαγές και στον απασχολούμενο συνταξιούχο με περικοπή 60% στο ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ όλων των κύριων συντάξεων αλλά ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ, για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση.

Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες.


ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑMΕΣΑ

Αφορά τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν.3863/10, των άρθρων 39,40 και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν.3865/10, και του άρθρου 40 του ν. 2084/92.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο του Νέου Ασφαλιστικού, το οποίο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, η εισφορά εξαγοράς για όλες τις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, θα υπολογίζεται με νέο τρόπο, ο οποίος θα αποτελεί συνάρτηση του μηνιαίου μισθού και θα γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μήνα που αναγνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν έως και τριπλάσια ποσά εξαγοράς από τα σήμερα ισχύοντα. Ο Υπουργός Εργασίας έχει αφήσει περιθώρια διορθωτικών κινήσεων αλλά..

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται σε όλους τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση πλασματικών ετών, χωρίς τα οποία θα αναγκαστούν να συνταξιοδοτηθούν σε ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ, να κινήσουν ΑΜΕΣΑ τη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών, συμπλήρωσης, υποβολής αιτήσεων και πληρωμής των εισφορών εξαγορών, που αντιστοιχεί στους χρόνους, που επιθυμούν να αναγνωρίσουν. Με τον τρόπο αυτό, θα γλυτώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν, εάν δεν κινηθούν άμεσα και υπαχθούν στο νέο σύστημα.

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1.1.2016

Από 1.1.2016 η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων:

1/ Η Εθνική Σύνταξη (384 ευρώ) καταβάλλεται σε όλους, όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής.

2/ Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, θα υπολογίζεται στις αποδοχές ή στο εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο, με κλιμακωτά, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία θα κυμαίνονται από 0,80% έως και 2%.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:

α) για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

β) για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στην κάθε περίοδο.

Αναφορικά με τα πλαφόν των συντάξεων, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό κάθε ατομικής σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης και το άθροισμα του καταβαλλομένου καθαρού ποσού των συντάξεων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το οκταπλάσιο αυτής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τοανώτατο όριο για το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό κάθε ατομικής σύνταξης μειώνεται στα 2.304€ από 2.772€, ενώ το ανώτατο όριο καταβαλλόμενου καθαρού ποσού για πολλαπλές συντάξεις, μειώνεται στα 3.072€ από 3.360€.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΣ-ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΘΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884)ευρώ.
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000)ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Που φτάνουν τα επιδόματα :
α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα (230) ευρώ μηνιαίως.
β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού τωνεπτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (7.518,00) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.
βγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).
γ) Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ) Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνου ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.

Πρακτικά πρέπει να τονίσουμε ότι:
α.Γίνονται αυστηρότερα τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα την άμεση ΜΕΙΩΣΗ των δικαιούχων κατά χιλιάδες.
β.Ταυτόχρονα παύει να ισχύει το ΕΚΑΣ των 30€ το μήνα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις «παγίδες», ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, «κλειδώνοντας» χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.